KAFKAS İŞADAMLARI DERNEĞİ
CAUCASUS BUSINESSMEN ASSOCIATION

 

   
1. KAFKAS İŞ DÜNYASI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

14 Şubat 2014 Cuma günü Ankara Dedeman Otelinde yapmış olduğumuz “KİMLİK TEMELLİ STK ÖRGÜTLENMELERİNE GENEL BİR BAKIŞ, Kafiad Özelinde Değerlendirme” konulu Kafkas İş Dünyası Değerlendirme Toplantısına Cihan Candemir, Yusuf Taymaz, Recami Bursa, Yaşar Aslankaya, Fatih Turhan, Cengizi Atalar, Erdoğan Akman, Kemal Ufuk Mit, Fikret Öztürk, Tahir Özben, Gülseren Yüksel, Berna Sarıca, Erol Taymaz ve Cumhur Bal katılmışlardır.

Toplantıda konuşmacı olan Prof. Dr. Sevda Alankuş'un rahatsızlanması ve toplantıya katılamamsı üzerine Prof. Dr. Erol Taymaz genel olarak STK tanımlaması yaparak gerçek bir sivil STK da olması gereken özellikleri sıralamıştır.

Kafiad kurucu başkanı Cihan Candemir derneğin tarihçesi, kuruluş amacı, hedefleri gibi konularda bilgiler verdikten sonra STK larımızın sacayak şeklinde örgütlenmesi gerektiğini belirtti. Bunlar ekonomik, siyasi ve kültürel ayaklar olmalıdır. İşte Kafiad ve Dostluk Kulüpleri ekonomik ayağı oluşturmaktadır. Vakıflarımız kültürel, federasyonumuzda siyasi ayağımızdır.

Kafiad başkanı Yusuf Taymaz genel olarak cemaat olarak adlandırılan (etnik, dinsel, bölgesel) örgütlenmelerin Türkiye'de çok güçlü olduğunu bu nedenle Türkiye'de hiç de az olmayan Kafkasya kökenli iş adamlarınında çok güçlü yapılar ortaya çıkarabileceğini belirterek; her örgütlenmenin ideolojisinde bir çekim merkezi, odağı, Kabesi vardır. Kafiad'ı daha çekici hale getirerek çekim merkezi yapacak şey ne olabilir diye bir soru sordu. Katılımcılar bu sorunun cevabının hemen verilebilecek türden olmadığını dolayısıyla kafa yorulması gerektiğini belirttiler.

Kaffed genel başkanı Yaşar Aslankaya Cihan bey örgütlerimiz üç ayakta üzerinde örgütlenmeli dedi. O zaman aynı ayakta neden birden fazla örgütümüz var ? Kafiad var, dostluk kulüpleri neden var ? Benim bildiğim üç tane aynı amaçlı vakfımız dört tane federasyonumuz var. Güçleri birleştirmek yerine neden parçalıyoruz ben bunu merak ediyorum dedi.

Cihan Candemir Kafiad ve dostluk kulüplerinin ekonomik temelli örgütler olarak var olmaları yanlış değil. Dostluk kulüpleri yerel bazda ve geniş bir yelpazede örgütlenirler. Üyeleri arasında iş adamı, esnaf, serbest meslek sahibi, bürokrat vs vardır. Kafiad ise merkezi olarak örgütlü tek bir yapıdır ve sadece iş adamlarını üye olarak kabul eder. Yapılması gereken dostluk kulüplerinde yer alan iş adamlarımızın Kafiad üyeside olmasıdır.

Ankara Dostlu Kulübü başkanı Kemal Ufuk Mit, aynı ayakta birden fazla örgüt olmasının yanlış olmadığını belli nedenler ile ayrı yapılanmalar ortaya çıkabileceğini önemli olan bir çatışma olmadan asgari müştereklerde ortaklaşabilmektir dedi. Dostluk kulüpleri olarak bizim misyonumuz bellidir. Dostluk temelinde bir araya gelmek. Ankara'da ikinci bir dostluk kulübünün kurulmuş olması bizi rahatsız etmez hatta dahada kurulabilir dedi.

Toplantıda sırası ile Dostluk Kulübü başkan yardımcısı Tahir Özben, Erol Taymaz, Dostluk kulübü YK üyesi Gülseren Yüksel, Cengiz Atalar ve Cumhur Bal da söz alarak toplantıya katkı sağlamışlardır.

Kafiad başkanı Yusuf Taymaz'ın teşekkür konuşmasından sonra kapanış konuşmasını yapan Cihan Candemir bu toplantı bize kurum yöneticilerimizin daha sık bir araya gelerek bir birilerini daha iyi tanımaları ve toplumumuzu ilgilendiren konularda istişare yapmaları gerektiğini göstermiştir. Benim dileğim bu bir araya gelmelerin sıklaştırılmasıdır dedi.

Saat 19.30 dabaşlayan yemekli toplantı sıcak bir ortamda devam etmiş ve 23.15 te sonlandırılmıştır.

KAFİAD
 

 
  Paylaş      
 

KAFİAD