KAFKAS İŞADAMLARI DERNEĞİ
CAUCASUS BUSINESSMEN ASSOCIATION

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yıl gerçekleştirmeyi planladığımız aşağıdaki duyuru konusu;

 

KAFİAD 12. genel Kurulu'nu

 

İçişleri Bakanlığı kararı nedeni ile, yeni bir öteleme kararı çıkmaz ise, Mart ayı içinde gerçekleştirebileceğiz.

 

 

KAFİAD

 

 

 

 

KAFKAS İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (KAFİAD)

12. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

 


 

 

Kafkas İş Adamları Derneği'nin 12. Olağan Genel Kurulu 30.11.2020 saat 14.00 de dernek merkezi olan Saray mahallesi 3207 cadde 6/D KAZAN – ANKARA adresinde alttaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

 

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 21 Aralık 2020 tarihinde aynı yer ve saatte aynı gündem ile yapılacaktır. 15.11.2020

GÜNDEM
• Açılış ve saygı duruşu,
• Genel Kurul Divan seçimi,
• Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,
• Yönetim Kurulu çalışma raporu ve işletme hesabının okunması,
• Denetleme Kurulu raporunun okunması,
• Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülerek Yönetim Kurulunun ibrası,
• Üye aidatlarının görüşülüp karara bağlanması,
• Tahmini Bütçenin okunması, görüşülüp karara bağlanması,
• Dernek organlarının seçimi,
• Dilek ve temenniler,
• Kapanış.

 


KAFİAD

 

 

KAFIAD YAYIN TARIHI : 15-11-2020

 
  Paylaş      
 

KAFİAD