KAFKAS İŞADAMLARI DERNEĞİ
CAUCASUS BUSINESSMEN ASSOCIATION

 

   

 

 

 

 

Kısa çalışma ödeneği konusunda karar verildi

 


 

 

Pandemi nedeniyle başlayan kısa çalışma ödeneği uygulaması için belirlenen sürede sona yaklaşırken, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kısa çalışma ödeneği uygulamasının uzatılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Kararı sonrası kısa çalışma ödeneği iki ay süreyle uzatıldı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle uygulanmaya başlanan kısa çalışma ödeneği için belirlenen sürenin uzatılmasına karar verildi. Kısa çalışma ödeneği uygulamasına dair karar 27 Ekim 2020 tarihli ve 31287 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kısa çalışma ödeneği uygulaması iki ay daha devam edecek.

3134 sayılı kısa çalışma ödeneği kararında şu ifadelere yer verildi:

"Yeni koronavirüs (COVID-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 23'üncü maddesi gereğinde karar verilmiştir."

"25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Kanunun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (COVID-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılanan Kanunun ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay uzatılmıştır."

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),
İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.
 

KAYNAK : www.dunya.com

KAFIAD YAYIN TARIHI : 28-10-2020

 
  Paylaş      
 

KAFİAD