KAFKAS İŞADAMLARI DERNEĞİ
CAUCASUS BUSINESSMEN ASSOCIATION

 

   
Türkiye ekonomisi hakkında bilmeniz gereken yedi şey

Süleyman YAŞAR :

 


Bu ülkenin ekonomisi 820 milyar dolarlık milli geliriyle dünyanın 17. büyük ekonomisi oluyor. Önümüzdeki dönemde yıllık ortalama yüzde 4 oranında büyürse Türkiye 2030’da dünyanın en büyük 11. ekonomisi olacak.

Gelelim şimdi bu ülke ekonomisi hakkında bilmeniz gereken yedi şeye...

Bir, Türkiye’de toplam sabit sermaye yatırımlarının yüzde 32,4’ü imalat sanayiine, yüzde 21,1’i ulaştırmaya, yüzde 11’i konut sektörüne, yüzde 5,7’si tarıma, yüzde 5,7’si turizme, yüzde 5,4’ü eğitime, yüzde 4,7’si enerjiye, yüzde 3,2’si sağlığa, yüzde 2,1’i madenciliğe yapılıyor. Ama yatırım yapma kolaylığı sıralamasında Türkiye, 189 ülke arasında 69. sırada yer alıyor. Malezya’nın 6. sırada olduğunu hemen hatırlatalım. O hâlde Türkiye’de yatırım, bürokrasi nedeniyle zorlu bir mücadeleye dönüşüyor.

İki, bu ülkenin 2013’te en çok ihraç ettiği ürün 27,9 milyar dolarla turizm hizmeti oluyor. Ve Türkiye dünyada en çok turist çeken 6. ülke olarak İtalya’dan sonra sıralamada yer alıyor. O hâlde planlanan nükleer santrallerin en önemli ihraç ürünümüze zarar verebileceğini unutmayalım.

Üç, Türkiye’de finans kuruluşlarının aktif toplamı 892,2 milyar doları buluyor. Ama finans sektörünün toplam hizmet ihracatı ancak 1,7 milyar dolara ulaşıyor. Bu ihracat tutarı, milli gelirin binde 2’si,toplam ihracatın yüzde 1,1’i oluyor. Oysa İngiltere’de aynı oranlar, milli gelirin yüzde 13’üne, toplam ihracatın yüzde 29’una denk geliyor. Demek ki bizim finans sektörü sadece iç talana çalışıyor.

Dört, Türkiye’nin Gümrük Birliği öncesi 21,6 milyar dolar tutarındaki ihracatının 2013’te 151,8 milyar dolara, aynı dönemde ithalatının 35,7 milyar dolardan 251,6 milyar dolara yükseldiğini hatırlatalım. Gümrük Birliği bazılarının ileri sürdüğünün aksine Türkiye’nin dış ticaret hacmini tam yedi kat çoğalttı. Çünkü Avrupa bedelsiz danışmanlık hizmeti verdiğinden, Türk malları, kalite sorunu yaşamadan küresel pazarlarda satılabiliyor artık.

Beş, bu ülkede devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile Hazine’nin özel mülkiyetindeki taşınmaz mallar Türkiye yüzölçümünün yüzde 51’ini oluşturuyor. Bu rakama bize, ülkenin, vatandaşın yönetimine devredilemediğini gösteriyor.

Altı, bu ülkede hane halkının yüzde 67,3 ‘ü kendi konutunda oturuyor. Nüfusun yüzde 3’ü her yıl farklı bir il’e göç ediyor. Türkiye nüfusunun yüzde 7’si yani yaklaşık beş milyon kişi görme, konuşma, duyma, hatırlama ya da dikkatini toplama, basit dört işlem yapma, yürüme, bir şey taşıma veya tutma, merdiven çıkma ve inme sorunlarından bir tanesini yaşıyor.

Yedi, istihdam edilenlerin yüzde 20,2’si işveren ya da kendi hesabına, yüzde 68,5’i ücretli ya da maaşlı, yüzde 11,2’si ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor.

Niye anlattık bu yedi bilinmesi gereken şeyi?

Anlattık çünkü; bu yedi bilinmesi gereken şeydeki değişmeler ekonominin büyüme hızını ve dönüşümünü belirleyecek.

 

KAYNAK : http://www.taraf.com.tr/yazilar/suleyman-yasar/turkiye-ekonomisi-hakkinda-bilmeniz-gereken-yedi-sey/29588/

 
 

KAFİAD uğur mumcu'nun sokaği 20-5 g.o.p. ankara  Tel : + 90(312) 447 49 70 Fax : + 90(312) 446 99 12