KAFKAS İŞADAMLARI DERNEĞİ
CAUCASUS BUSINESSMEN ASSOCIATION

 

   

 

 

KAFİAD İZMİR İŞ FORUMU SONUÇ BİLDİRİSİ
 

13.14 Nisan 2019, Ramada Otel / İZMİR


 

KAFİAD (Kafkas İş adamları Derneği)’ın 13-14 Nisan’da İzmir Ramada Otelde yaptığı iş forumunun sonuçları aşağıda sunulmuştur;
 

1. KAFİAD’ın en büyük amacı dayanışma, ticaretin kuralları içerisinde kar etmeyi öğrenmek ve öğretmek olmalıdır.
 

2. Başarının temelinde örgütlülük bulunmaktadır. Birlikteliğin yapay olmaması için çaba sarf edilmelidir. KAFİAD yapılanmasından sonuç alınacak işler çıkmalıdır. KAFİAD’ın organizasyonuyla iş dünyası ve akademisyenlerin yer aldığı bir çalıştay yapılmalı, sonuçları toplumla paylaşılmalıdır.
 

3. Büyük pencereden bakıldığı zaman pek çok sorun bulunmaktadır. KAFİAD’ın altında mesleki güç birlikleri oluşturulmalıdır (avukatlar, akademisyenler, dış ticaret vs.). Bu güç birliği yatırımları kolaylaştıracaktır. KAFİAD üyeleri öncelikle kendi içindeki ticareti arttırmalıdır.
 

4. Bunun için her il için dijital almanak hazırlanmalıdır. Buradan kümeler çıkarılmalıdır. Uluslararası yapılacak olan almanak da sadece şirketler değil akademisyenler, bürokratlar vs. de olmalıdır
 

5. Bütün dünyada sivil toplumun büyük önemi ve saygınlığı bulunmaktadır. KAFİAD çatısı altında sadece meslek grupları bir araya gelmemeli, siyasi arenada gerek yerelde gerekse de genelde mutlaka güç birliği yapılmalıdır..
 

6. Nalçik ve Maykop’ta inşaat firmaları faaliyet göstermektedir. Ancak ayni faaliyet Kıyı Boyu Şapsığ’da görülmemektedir. Şapsığ Bölgesinde kiralık veya satılık yazlıklar yapılmalıdır. Burada yerel bir engel varsa araştırılıp, kaldırılmalıdır. Bu amaçla da Kafkasya’ya derhal iş gezileri yapılmalıdır.
 

7. Yeni trend sağlıklı yaşamdır. Bu nedenle organik tarımın geleceği bulunmaktadır. Bu iş için yeterli bir organizasyon kurulmalıdır. Doğal ve organik üretim için Adigey, Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes ve Kafkasya’daki diğer cumhuriyetler organik tarıma son derece uygundurlar. Bu nedenle organik tarım üretimi ağırlıklı olarak buralarda yapılmalıdır. Bu konularda hem Türkiye’de hem de söz konusu cumhuriyetlerde uzman akademisyenler ve firmalar bir araya getirilmeli, bu manada işbirliği yapılmalıdır. Örneğin toplantıda özellikle tarım ve akaryakıt konusunda destek olabileceğini söyleyen şirketler olmuştur.
 

8. Hangi alanda çalışsa çalışsın şirketlerin kendi segmentinde olan firmalarla bir araya gelmesini sağlamak gerekmektedir. Bu örgütlenmelerde ısrarcı olunmalı, örgütlenme modeli yaratılmalıdır.
 

9. KAFİAD bünyesinde kişilerin birbirimizi tanıması için daha çok bir araya gelmeleri sağlanmalıdır.
 

10. Bunun için dijital ağdan yararlanılmalıdır.
 

11. E-ticaret eğitimi verilmelidir. Örneğin KAFİAD öncelikle kadın girişimcilere e-ticaret eğitimi vermelidir.
 

12. Ana vatanda okuyan öğrencileri şirketler çalıştırmalı, onları çok dilli web sayfalarında veya e-ticaret gibi yapılarda görevlendirmelidir.
 

13. KAFİAD’ın toplantılarında bundan sonra İletişim Fakültelerinden bir akademisyen bulunmalıdır.
 

14. Ana vatanla ortak bir diaspora stratejisi olmalıdır.
 

Toplantının sonuç kısmında, tüm katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür edilmiştir. Ayrıca yapılan bu toplantının oldukça verimli geçtiği ve bu forumların diğer şehirlerde devam ettirilmesine yönelik ortak temenniler bildirilmiştir, sıradaki ilk toplantının 4-5 ay sonra prensip olarak Samsun'da yapılmasına karar verilmiştir. En son toplu fotoğraf çekimine geçilmek üzere toplantının resmi kısmı sona erdirilmiştir.
 

13-14 Nisan 2019, Ramada Otel / İZMİR

Hazrılayanlar:
Prof. Dr. Harun Raşit UYSAL
Turan AKIN
Esra GÜNEY

 
  Paylaş      
 

KAFİAD