KAFKAS İŞADAMLARI DERNEĞİ
CAUCASUS BUSINESSMEN ASSOCIATION

 

   

 

 

Deklarasyon: Baskılara ve Kısıtlamalara Karşı Anadillerimizi Sonuna Kadar Savunacağız! 
Rusya Federasyonu'nda 3 Ağustos 2018 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren ve anadillerin eğitimine kısıtlamalar getiren yasa ile ilgili olarak, Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun çağrısı ile 5 Ağustos 2018 Pazar günü Ankara'da biraraya gelen, yasadan etkilenen farklı kesimlerin temsilcileri olan sivil toplum kuruluşları, yapılacak diğer çalışmaların yanısıra öncelikle ortak kaygı ve tepkilerin dile getirileceği bir deklarasyon yayınlanması konusunda mutabık kaldılar.

Hazırlanan deklarasyon çeşitli öneriler ile nihai hale getirildi ve toplam 178 sivil toplum kuruluşu tarafından imzalandı. Deklarasyonumuz bu yasa ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının imzasına açık kalmaya devam edecektir. İmzacı olmak isteyen kuruluşlar info@kaffed.org adresine e-mail ile bildirebilirler.

 

 


DÜNYA KAMUOYUNA DUYURU:

BASKILARA VE KISITLAMALARA KARŞI ANADİLLERİMİZİ SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ!

15 Ağustos 2018


 
Rusya Federasyonu’nda, 25 Temmuz 2018 tarihinde Duma’da, 28 Temmuz 2018 tarihinde Federasyon Konseyi’nde kabul edilerek 3 Ağustos 2018 tarihinde Devlet Başkanı tarafından onaylanan “Rusya Federasyonunda Eğitim Üzerine Federal Yasa’da Değişiklik Yasası” ile Rusya Federasyonu’nda yaşayan otokton (yerli) halkların dillerinin eğitimine bir darbe daha indirilmiştir. Bu kadar önemli bir yasanın, yasadan etkilenen tarafların katılımı olmaksızın tüm iyi niyetli çağrılara rağmen bu kadar hızlı bir süreç ile onaylanması manidardır.

Zaten “Resmi Dil” olarak eğitim sistemi içerisinde öğretilmekte olan Rusça, söz konusu değişiklik ile ayrıca okul öncesi dâhil olmak üzere tüm eğitim sisteminde anadilleri ile birlikte seçmeli hale getirilmiştir. Böylece zaman içerisinde zaten ders saatleri sürekli azaltılarak 2 saate kadar indirilen ve zorunlu dersler arasından çıkartılarak sınıf geçmeyi etkilemeyen ikincil bir ders statüsüne indirgenen anadili dersleri, çeşitli baskı unsurlarının da etkisi ile seçilmeleri zorlaştırılarak yer yer tamamen ortadan kaldırılabilecek duruma getirilmiştir.

Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ve Federal yönetim sistemi ile geçmiş uygulamaları itibari ile çok etnisiteli, çok dilli, çok din ve kültürlü toplumsal yapıya dayalı bir ülke olmasına ve Federal Anayasa’da ve Federe Cumhuriyetlerin Anayasalarında yer alan çeşitli güvencelerin ve Rusya Federasyonu’nun taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hakların hala yasal olarak yürürlükte olmasına karşın, son yıllarda uygulamaların tam tersi istikamette gerçekleştiğini ve asimilasyoncu bir yaklaşımın politikalara hâkim olmaya başladığını endişe ile izliyoruz.

Bu yaklaşımın Rusya Federasyonu açısından da fayda yerine zarar doğurmaktan başka bir işe yaramayacağını, asimilasyonu kendi kimliğine, onuruna ve varoluşuna karşı bir saldırı olarak algılayacak çeşitli toplumsal kesimlerin girecekleri tepkisel ruh halinin toplumsal barışı bozacağını Rusya Federasyonu yetkililerinin de görmesi gerektiğinin önemle altını çiziyoruz.

Rus Halkı ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkilerimizi bu tür yanlış politikaların dışında tutuyoruz ve bu halkın onurlu bireylerini ve kurumlarını hak mücadelemizin yanında yer almaya davet ediyoruz. Sorun halklar arasında değildir. Binlerce yıldır kendi coğrafyalarında yaşayan otokton halkların kendi anavatanlarında ana dillerini seçmeli hale getiren yanlış politikalardan kaynaklanmaktadır.

Bir dilin yok olması o ülke için büyük bir ayıp olduğu gibi insanlık adına da büyük bir kayıptır. Bu bilinç ile hareket edilmesini ve bu yasanın en kısa sürede Anayasa Yargısı’na götürülerek iptal edilmesini önemle talep ediyoruz.

Bu yasanın ve olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için insan hakları, hukuk ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde, tüm ilgililer ile karşılıklı saygıya dayalı doğrudan ve açık bir diyalog içerisinde çözüme katkı vermeye hazırız.

Aynı şekilde, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı dâhil olmak üzere evrensel hukukun güvencesi olma iddiasındaki tüm resmi kurum ve mekanizmalara ve konu ile ilgili sivil platformlara bu haksızlığı taşıyacağız. Vatandaşlık bağı ile bağlı olduğumuz ve kültürlerimizi korumak konusunda önlemler almasını ve her türlü katkısını beklediğimiz Türkiye Cumhuriyetimizin yetkili kuruluş ve kurumları nezdinde de gerekli girişimleri yapacağız.

Dil özellikle anavatanında yaşatılmalıdır; diasporaların ana beslenme kaynağı da vatandaki dil, edebiyat, sanat ve kültürdür. Bu yönü ile anavatanlarımızdaki her türlü gelişme biz diaspora toplumlarını da doğrudan etkilemekte ve ilgilendirmektedir.

Bu vesile ile vurgulamak isteriz ki, sorunlarımızın uluslararası ilişkilerin çıkar çekişmelerine alet edilmesine taraftar olmadığımız gibi hiçbir ülkeye yandaş veya karşıt olmak gibi bir derdimiz de yoktur. Aynı zamanda hiçbir ülkeyle Türkiye’nin ilişkilerini bozmak gibi bir amacımız da söz konusu değildir. Derdimiz, bizi biz yapan ve antik çağlardan beri sahip olduğumuz ana dilimizdir, kültürümüzdür.

Dillerimiz kimliğimizdir, onurumuzdur. Her türlü baskı, kısıtlama ve asimilasyona karşı sonuna kadar anadillerimizi savunacağımızı tarihe bir not olarak düşüyoruz. Dillerimizin yokoluşunu asla kabul etmeyeceğimizi ve bu amaçla hep birlikte mücadele edeceğimizi bu vesile ile Türkiye, Rusya ve Dünya kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz. Dünyanın ve ülkelerimizin tüm renklerini barış ve huzur içerisinde birlikte yaşatma idealine inanan başta Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmak üzere tüm dünya kamuoyunu varlık ve hak mücadelemize desteğe çağırıyoruz.İMZACI KURULUŞLAR :1 1864 Erbaa Çerkes Derneği

2 Adana Çerkes Kültür Derneği

3 Adana Kırım Türkleri Derneği

4 Adige Dil Derneği

5 Adige Khase-Çerkes Derneği

6 Adige Kültür Derneği

7 Afşin Kafkas Kültür Derneği

8 Ahlat Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

9 Alan Kültür ve Yardım Vakfı

10 Anadolu Kafkas Çeçen Derneği Adana

11 Ankara Dostluk Kulübü

12 Ankara Kafkas Çeçen Dayanışma Derneği

13 APRA Yayıncılık

14 Antalya Dostluk Kulübü

15 Aydın Kuzey Kafkas Kültür Derneği

16 Bahçelievler Kafkas Çerkes Derneği

17 Balıkesir Adığe - Çerkes Kültür Derneği

18 Bandırma Kuzey Kafkas Kültür Derneği

19 Başkent Dostluk Kulübü

20 Biga Kafkas Kültür Derneği

21 Bilecik Kafkas Kültür Derneği

22 Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu

23 Birleşik Kafkasya Konseyi Derneği

24 Bolu Kafkas Derneği

25 Bozüyük Kuzey Kafkas Kültür Derneği

26 Bursa Çerkes Kültür Derneği

27 Bursa Dostluk Kulübü

28 Bursa Tüm Tatar Türkleri Sosyal ve Kültürel Dayanışma Derneği

29 Çeçen Kafkas Muhacirleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

30 Çerkes Derneği/Ankara

31 Çerkes Derneği/Antalya

32 Çerkes Dernekleri Federasyonu

33 Çerkes Dili ve Edebiyatı Derneği

34 Çerkes Hakları Derneği

35 Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Derneği

36 Çerkes Kültür Evi Derneği

37 Çerkesya Gençlik Meclisi

38 Çerkesya Hareketi

39 Çerkesya Yurtseverleri

40 Çerkesya.net

41 Çerkezköy Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

42 Çifteler Karaçay-Balkar Derneği

43 Çoğulcu Demokrasi Partisi

44 Çorum Kafkas Derneği

45 Çukurova Dostluk Kulübü

46 Demokratik Çerkes Hareketi

47 Demokratik Çerkes Kongresi Girişi

48 Dostluk Kulüpleri Platformu

49 Düzce Adige Kültür Derneği

50 Düzce Dostluk Kulübü

51 Emel Dergisi Yayın Kurulu

52 Emel Kırım Türk Kültürünü Araştırma Vakfı-İstanbul

53 Eskişehir Karaçay-Balkar Derneği

54 Eskişehir Kazan Tatarları Kültür ve Yardımlaşma Derneği

55 Eskişehir Kırım Halkbilimi Araştırmaları Derneği

56 Eskişehir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

57 Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

58 Eskişehir Nogay Türkleri Derneği

59 Etimesgut Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği

60 Gaziantep Kafkas Derneği

61 Gebze Kuzey Kafkas Kültür Derneği

62 Göksun Çerkes Kültür Derneği

63 Gölbaşı Kafkas Birliği Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği

64 Gönen Kafkas Kültür Derneği

65 Hamamözü Çerkes Derneği

66 Hollanda Nogay Vakfı

67 Ilgın Nogay Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

68 İlkkurşun Kuzey Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği

69 İnegöl Çerkes Kültür Derneği

70 İskenderun Kafkas Derneği

71 İstanbul Birleşik Kafkasya Derneği

72 İstanbul Çerkes Derneği

73 İstanbul Dostluk Kulübü

74 İstanbul Kafkas Kültür Derneği

75 İverönü Köyü Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

76 İzmir Çerkes Kültür Derneği

77 Jineps Gazetesi

78 Kafdağı Eğitim ve Kültür Derneği

79 Kafkas Araştırma, Kültür ve Dayanışma Vakfı

80 Kafkas Derneği

81 Kafkas Dernekleri Federasyonu

82 Kafkas Vakfı

83 Kafkasevi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği

84 Kahramanmaraş Dağıstanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği

85 Kahramanmaraş Kafkas Çeçen Derneği

86 Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği

87 Karacabey Kuzey Kafkasya Kültür Derneği

88 Karadeniz Ereğli Kafkas Kültür Derneği

89 Karlı Köyü Kafkas Kültür Derneği

90 Kayseri Birleşik Kafkasya Kültür Eğitim Ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

91 Kayseri Dostluk Kulübü

92 Kayseri Kafkas Derneği

93 Kırım Gelişim Vakfı-Eskişehir

94 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı-Ankara

95 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

96 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Afyonkarahisar Şubesi

97 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Aksaray Şubesi

98 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Amasya Şubesi

99 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Balıkesir Şubesi

100 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bandırma Şubesi

101 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bursa Şubesi

102 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ceyhan Şubesi

103 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çatalca Şubesi

104 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çorlu Şubesi

105 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çorum Alaca Temsilciliği

106 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çorum Kalecikkaya Temsilciliği

107 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Edirne Şubesi

108 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gebze Şubesi

109 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gölbaşı Ballıkpınar Şubesi

110 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gönen Şubesi

111 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İngiltere Temsilciliği

112 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi

113 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi

114 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kayseri Temsilciliği

115 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Keçiören Temsilciliği

116 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kırıkkale Şubesi

117 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şubesi

118 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Manavgat Şubesi

119 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Mersin Şubesi

120 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Nevşehir Temsilciliği

121 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Norveç Temsilciliği

122 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ordu Temsilciliği

123 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Polatlı-Toydemir Şubesi

124 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Polonya Temsilciliği

125 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Romanya Temsilciliği

126 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Sungurlu Şubesi

127 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Tekirdağ Şubesi

128 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ukrayna Temsilciliği

129 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yalova Çiftlikköy Şubesi

130 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yalova-Subaşı Şubesi

131 Kiçir Adige Derneği

132 Kocaeli Dostluk Kulübü

133 Kocaeli Kafkas Derneği

134 Konya Çerkes Derneği

135 Konya Nogay Türkleri Derneği

136 Kozlu Çerkes Derneği

137 Kulu Nogay Türkleri Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği

138 Küçüksu Kafkas Derneği

139 Kütahya Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

140 Ladik Çerkesler Derneği

141 Maltepe Çerkes Derneği

142 Manisa Kafkas Derneği

143 Marmara Çerkes Derneği

144 Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği

145 Merzifon Çerkes Kültür Derneği

146 Meydandüzü Köyü Çerkes Kültür Derneği

147 Mole Video Yayıncılık

148 Mustafakemalpaşa Çerkes Kültür Derneği

149 Nazilli Kafkas Derneği

150 Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

151 Orta Asya-Kafkasya Kültür Derneği

152 Oset-Alan Kültür Derneği

153 Osmaniye Kafkas Kültür Derneği

154 Polatlı Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

155 Reyhanlı Çerkes Derneği-Adığe Khase

156 Sakarya Kafkas Kültür Derneği

157 Sakarya Kırım Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği

158 Samsun Birleşik Kafkasya Derneği

159 Samsun Çerkes Derneği

160 Sarıgüney Kültür Yardımlaşma Derneği

161 Silivri Kuzey Kafkas Kültür Derneği

162 Sinop Kafkas Derneği

163 Sivas Kafkas Çeçen Derneği

164 Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği

165 Soma Kafkas Kültür Derneği

166 Söke Kafkas Derneği

167 Sungurlu Kafkas Kültür Derneği

168 Susurluk Kafkas Derneği

169 Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı

170 Şarkışla Kafkas Derneği

171 Şimali Kafkas Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma

172 Tokat Çerkes Derneği

173 Turhal Kafkas Kültür Derneği

174 Uzuntarla Adige Kültür Derneği

175 Uzunyayla Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği /İstanbul

176 Uzunyayla Kültür ve Dayanışma Derneği /Kayseri

177 Vezirköprü Kafkas Kültür Derneği

178 Yalova Çerkes Birliği Kültür ve Yardımlaşma DerneğiDeklarasyon Metninin Çerkesce Çevirisi;

ДУНЕЙПСО БЭДАУШЫМ ЗЭХАХЫНУ:

ДИ АНЭДЭЛЪХУБЗЭР СЫТ ХУЭДИЗУ ДАМЫКЪУЗЭМИ, ДЭ АР ТХЪУМЭЖЫНУЩ.

15 Шыщхьэlу 2018

«Егъэджэныгъэм и IуэхукIэ Федеральнэ Хабзэм зэхъуэкlыныгъэ хэлъхьэным теухуауэ» Урысей Федерацэм къыхилъхьа анэдэлъхубзэхэм я закоеопроектыр бадзэуэгъуэм и 25-м 2018 гъэм Къэрал Думэм, бадзэуэгъуэм и 28-м 2018 гъэм шыщхьэIум и 3-м 2018 гъэм Урысейм и президент Владимир Путин Iэ щIидзащ. Ар ижь-ижьыж лъандэрэ Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я анэдэлъхубзэм дежкIэ удынышхуэщ. Законопроектым гъуэгу игъуэту ямыдэу сыт хуэдиз псалъэмакъ къамыIэтами, лъэIукIэ къэрал унафэщIымрэ депутатхэмрэ зыхуамыгъэзами, хьэтыр зэрыщымыIар гущlыхьэщ.

Урысыбзэр еджэныгъэ системэм къэралыбзэу хэтщ, сыхьэт бжыгъэ мымащIи хухэхащ, ауэ хабзэщIэ къащтам ипкъ иткIэ анэдэлъхубзэ цIэри иратащ. Абы къыщIагъужащ адэ-анэмрэ сабиймрэ сыт хуэдэ бзэри анэдэлъхубзэу къыхахыну хуитыныгъэ яIэу. Анэдэлъхубзэхэр джыным къэралым хухихар сыхьэтищщ. Езыр мыурысу урысыбзэр анэдэлъхубзэу къыхэзыххэм а сыхьэтищри хущIагъунущ урысыбзэр яджыным папщIэ щыIэ сыхьэт бжыгъэхэм. Апхуэдэ щIыкIэкIэ анэдэлъхубзэхэм я пщIэр ираудыхащ, нэхъ тыншу икIи псынщIэу хэкIуэдэжыным Iуэхур хуагъакIуэ.

Урысейр дунейм нэхъ щIышхуэ щызыIыгъ, щхьэж и дин иIыгъыжу, и щэнхабзэ иIэжу лъэпкъ зэщымыщ куэд щыпсэу къэралщ, ахэр къихъумэн хуейуэ Урысей къэралым и Конституцэр щыIэщ, абы хыхьэ республикэхэм я Конституцэ яIэжщ, ахэм нэмыщIи Урысей Федерацэм Iэ зыщIидза къэралзэхуаку зэгурыIуэныгъэхэри щыIэщ лъэпкъхэм лей къытримыгъыхьэнымкIэ къалэн зыхуищIыжу, ауэ а псоми пэрыуэ Iуэхухэр къохъу. А лъэпкъхэр урысым зэрахэшыпсыхьыжыну политикэр тепщэ зэрыхъум ди жагъуэ хъууэ дыкlэлъоплъ.

Апхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкlэм Урысейм дежкlэ зэраныгъэ фIэкlа сэбэпынагъ къызэримыхьынум, лъэпкъхэм я мыарэзыныгъэм къэралым и мамыр гъащlэр къызэпиудынкIэ зэрыхъунум Урысейм и унафэщlхэм нэхъ гулъытэ хуедгъэщIыну дыхуейщ.

Урысей цlыхубэмрэ дэрэ пщlэ дяку дэлъуу дызэрызэдэпсэум политикэ щыуагъэхэр зэран хэхъухьыну дыхуейкъым. Цlыхубэхэм я зэхуаку проблемэ дэлъкъым, мыарэзыныгъэ къэзышэр илъэс мин бжыгъэ хъуауэ езым я щlыналъэ исыж лъэпкъхэм я анэдэлъхубзэр яджыжыныр къэзыгъэтIасхъэ политикэращ.

И хэку исыж лъэпкъым и бзэр фlагъэкlуэдыныр, емыкlум къыщымынэу, цlыхуу щыIэм я дежкIэ хьэдэгъуэдахэщ. Апхуэдэ гупсысэкlэ еплъыу мы хабзэ щыуагъэкIэ къащтар Хэкум и Суд нэхъыщхьэм иlэтыжыну долъаlуэ. БжыгъэкIэ нэхъ мащIэ лъэпкъхэм я зэран къызыхэкIыну хабзэр Iухыжа хъуным папщIэ цIыхум и хуитыныгъэр, демократиер зэрахъумэж къэухьым диту дэ тхузэфlэкlыр хэтлъхьэнущ.

Апхуэдабзэу мы политикэ щыуагъэр я пащхьэ итлъхьэнущ Лъэпкъыбэ зэкъуэувахэм я зэгухьэныгъэм, Европэм ШынэгъуэншагъэмкIэ Зэдэlэпыкъуныгъэм, Хабзэр Хъумэнымкlэ Дунейпсо Зэгухьэныгъэ Пэрытхэм. И цlыхубэм дыщыщу дызыщыпсэу Тырку къэралыгъуэм и унафэщlхэми ди лъэпкъ щэнхабзэр зыхъумэ зэгухьэныгъэхэми ди бзэр хъумэнымкIэ зыкъытщIагъэкъуэну лъэlукlэ дабгъэдыхьэнущ.

Анэдэлъхубзэр хъума щыхъунур псом япэу хэкуращ. Хэхэсхэми я анэдэлъхубзэр зэрахъумэжыфынур я хэкум пыщlауэ щытымэщ. Абы ехьэлlауэ хэхэсымрэ хэкумрэ я зэпыщlэныгъэхэм мыхьэнэ ин иlэщ.

Къыхэдгъэщыну дыхуейщ ди проблемэхэр лъэпкъ зэныкъуэкъу къагъэхъуну, абыкIэ къагъэсэбэпыну дызэрыхуэмейр, зы къэрали абыкlэ дызэрыбгъэдэмыувэр. Апхуэдабзэу Тырку Республикэмрэ нэгъуэщl къэралрэ я зэхуаку зэгурымыlуэныгъэ къыдэхуэну дыхуейкъым. Ди гукъеуэр ижь ижьыжьыж лъандэрэ къыддекlуэкl ди анэдэлъхубзэр, ди щэнхабзэр хъумэн зыращ.

Ди бзэр ди псэщ, ар дэ дыкъэзыгъэлъагъуэщ. Сыт хуэдэ текъузэныгъэкIэ ар къытlурачыну хуежьэми, дыпсэуху дыкъыщхьэщыжынущи, ар Тыркуми, Урысейми, дунейпсо цIыхубэми иджыри зэ наlуэу яжыдоlэ. Дунейпсом тет дэтхэнэ зы лъэпкъыри мамыру зэдэпсэунум дыщIохъуэпсри, Урысейри, Тыркури, дунейпсо цlыхубэри фыкъыхудоджэ зытхъумэжыну дызэрыхуейр къыддэфIыгъыну.

(Зэзыдзэкlар: Емуз Баязыт'щ)

 

 

kaynak : http://www.kaffed.org

 
  Paylaş      
 

KAFİAD