KAFKAS İŞADAMLARI DERNEĞİ
CAUCASUS BUSINESSMEN ASSOCIATION

 

   

 

 

RF. Finans Bakanı: "Adıgey Bütçeyi düzgün değerlendiren bölgelerden"

 Adıgey başı görevini vekaleten yürütmekte olan Kumpıl Murat Rusya Federasyonu Finans Bakanı Anton Siluanov ile Moskovada buluştu.

Federal Merkez tarafından cumhuriyete verilen görevlerin gerçekleştirilmesi, bütçenin sarfı, Adıgey için öneme haiz projelerin hayata geçirilmesi ve diğer konular hakkında görüştüler.

Bunun yanısıra cumhuriyetimiz bütçesinin eşitlenmesi için cumhuriyetimize bütçe transferleri yapılması, Rusya Federasyonu Başkanının Mayıs talimatlarının hayata geçirilmesi için gerekli finansal desteğin sağlanması gibi hususları da toplantıda ele aldılar.

Rusya Federasyonu Finans Bakanının belirttiğine göre bir kaç yıldır Adıgey Rusyadaki bölgeler arasında bütçeyi düzgün değerlendiren bölgeler arasında yer alıyor ve gereken desteğin sağlanacağı konusunda da umutlu olunabilir.

KAYNAK : www.adygvoice.ru
 

 
  Paylaş      
 

KAFİAD