KAFKAS İŞADAMLARI DERNEĞİ
CAUCASUS BUSINESSMEN ASSOCIATION

 

   

 

 

Yeni Kredi Garanti Fonu Piyasayı Rahatlattı

 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli’nin katılımlarıyla ‘Kredi Garanti Fonu Destekleri’ ile ilgili bilgilendirme paneli gerçekleştirdi. Perşembe toplantıları kapsamında yapılan programa, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kredi Garanti Fonu Şube Müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. Gergerli, programda yaptığı sunumda 75 milyar büyüklüğe ulaştıklarını belirterek, piyasayı önemli ölçüde rahatlattıklarını belirtti


Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, işletmelerin en büyük problemlerinden birisinin finansmana ulaşım olduğunu belirterek; “Dünya Bankasının 190 ülke arasında yapmış olduğu iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye krediye ulaşma kolaylığında 82. sırada gösterilmiş. Bu tablomuzun nerede olduğunu ifade eden acıklı bir istatistiki veri. Yine MÜSİAD’ın ifadesi ile söylediğimizde mevcut finansal sistemin ağırlıklı olarak bankacılık sisteminden sağladığımız kredileri proje finansmanı şeklinde değil de tapu teminatı sistemi şeklinde gerçekleştirildiğini, tapuya dayalı bir finansal sistemin olduğunu söylüyorduk ve bunun sürdürülebilirliğinin mümkün olmadığını ifade ediyorduk. Böyle bir dönemde Kredi Garanti Fonunun yapısının değiştirilmesi, sadece yapısının değil, aynı ölçüde o yapıya uygun olarak kendi sermaye yapısının da düzenlenmesi, o alt yapıyı hazırladıktan sonraki geçen süre içerisinde de hızlı bir uygulama sürecinin gerçekleşmiş olması, bizi gerçekten memnun ediyor. Bunu hükümetin, iş dünyasının sinir uçlarına dokunan paketlerinin önemli bir ayağı olarak düşünüyoruz” dedi.

Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli sunumundan önce yaptığı konuşmasında kurumun tarihçesinden bahsederek, “Kredi Garanti Fonu Rahmetli Özal’ın vizyonunun bir eseri olarak 1991’de kurulmuş bir şirket. Kobilerin öneminin farkında olan ve destekleyen özel bir şirket olarak kuruldu. Şu anda toplam 27 banka ile ortağız” dedi ve Kredi Garanti Fonunun, doğrudan parayı veren, fon kullandıran bir kuruluş olmayıp, bankalara garanti verdiğini, onların da kredi sağladığını ifade etti.

“İslam coğrafyasına yeni bir model oluşturuyoruz”

KGF Genel Müdürü, kurumun kaynaklarına ilişkin yaptığı açıklamada, “KFG ortaklarının koyduğu sermaye, Avrupa Yatırım Fonu, gibi farklı kaynakları var. İslam Kalkınma Bankası ile de müzakereler devam ediyor, onlardan da fon kaynağı sağlayacağız. İslam Kalkınma Bankasının yeni bir modellemesiyle, dünyada da örneği olmayan bir iş yapmaya çalışıyoruz. İslami enstrümanlarla yeni bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Türkiye’de karılım bankacılığının gelişmesine katkı sağlamak hem de bütün İslam coğrafyasında bir model oluşturmak için uğraşıyoruz. Böyle bir projemiz de var” ifadelerini kullandı.

Gergerli Kredi Garanti Fonunun kar amacı gütmediğini ifade ederek; “KFG, karlarını yine kendi sermayesine ilave edip, işletmelerin finansmana erişmesinde fon olarak kullanan bir kuruluş. 25 yıllık şirket bunca yıl sadece 24 bin işletmeye kefalet vermiş. 2016 sonuna geldiğimizde kendi çabalarımızla yasal düzenlemelerde iyileştirmeler yaptık ve 5 milyara ulaştık. Bu büyük bir gelişim.

“Piyasayı önemli ölçüde rahatlattık”

Bizim taleplerimiz hükümet tarafından da çok destek gördü. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Sayın Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek, ve Hazine Müsteşarlığımız bize destek oldular. Bakanlar Kurulu Kararı ve 15 Mart itibariyle hazine protokol sürecini tamamladık ve yeni süreci başlattık. O tarihten sonra 75 milyar büyüklüğe ulaştık. 15 günde 55 milyar kaynak planı yaptık. Piyasayı önemli ölçüde rahatlattığımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Gergerli, Kredi Garanti Fonu’nun sadece teminat problemini çözen bir kuruluş olmadığını belirterek, “Yeni geldiğimiz süreçte sadece KOBİ’lerin değil, tüm işletmelerin bu sistemden yararlanmasına imkân sağlıyoruz. KGF’nin, sadece teminat problemini çözen bir fonksiyona sahip olduğu gibi bir algı vardı, biz algıyı ortadan kaldırdık. Vade ve maliyet anlamında finansmana erişimi daha da kolaylaştıran bir misyon yüklendik.

Kurum daha önce, süreçlerin manuel yapılması ve çok geç cevaplar vermesi dolayısıyla sağlıklı çalışan bir yapı değildi. Şu anda banka bize talebi gönderdiğinde biz 24 saat içinde mutlaka cevap veriyoruz. 174 kişi çalışanımızla günde 10.000 işlem yaptığımız zamanlar oluyor. Teknolojiye çok yatırım yaptık, manuel yapmak imkânsız. Biz Türk Bankacığının veri tabanını kullanan bankacılık sistemine entegre bir yapı kurduk. Türk bankacılık sistemi örnek gösterilen bir yapı. Bize gelen talepleri bu yapı sayesinde karşılıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Gergerli, KGF’nin mekanizma işleyiş sürecini açıklayarak; “Kredi talebi ile bankaya gidiliyor, banka değerlendirmeyi yaptıktan sonra bizimle iletişime geçiyor, biz de hızlıca bankaya dönüp onaylıyoruz. Banka da size krediyi veriyor. Bir de KOSGEB, EXIMBANK ve TÜBİTAK gibi arada banka olmaksızın yaptığımız işler var. Bizim verdiğimiz mektupla bu kuruluşların bazılarına da gidilebiliyor” dedi.

Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü, bu projenin amacının hem finansmana erişimi kolaylaştırmak hem de uygun vade ve maliyetlerde kredi kaynakları sağlamak olduğunu ifade ederek, asıl amaçlarının Türkiye’nin büyümesine katkı sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

Program soru cevap ve hediye takdimi ile sona erdi.KGF Sunum Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

KAYNAK : www.musiad.org.tr

 
  Paylaş      
 

KAFİAD