KAFKAS İŞADAMLARI DERNEĞİ
CAUCASUS BUSINESSMEN ASSOCIATION

 

   
 

 

KAFKAS İŞ DÜNYASI TÜZEL KİŞİLİK OLUŞTURMA KAPADOKYA TOPLANTISI


Yer : Heybe Hotel Göreme / Nevşehir
Tarih : 28 Mayıs 2016 Cumartesi – 29 Mayıs 2016 Pazar
Rezervasyon : 0384 – 281 29 62 Dilge Demiray Hanım / Terra Cave Hotel

Katılım için son başvuru tarihi : 20 Mayıs Cuma 2016

PROGRAM:

I. Gün 28 Mayıs 2016 Cumartesi

12:00 - 15:00 Otele yerleşme, serbest zaman.

16:00 - I. OTURUM
1. Gündem ve programın sunulması, eklenecek veya çıkarılacak madde ve zamanlama önerilerinin alınması.
2. Oturum Başkanının sunuş konuşması ve işleyiş felsefesinin takdimi. Bu çalışmanın kişisel bir girişim olduğu, herhangi bir kurumla direkt bağlantılı olmadığına dair bilgi. Şirketin kuruluş aşamasından sonra ilgilenenlerin katılımına açık olacağı düşünülen bu tüzel kişilik girişiminin Kafkas İş Dünyasına duyurulması.
3. Bu toplantının doğuş sebepleri ve sürecin gelişimi. Neden buradayız ? Ankara Dostluk Kulübünün deneyim paylaşımı.
4. Dış Ticaret Satış & Pazarlama , Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları (İTU) yapısı, Tesisleşme, Enerji, Tarım, İnşaat, diğer sektörler.

Sektörel Sunumlar :

1. Dış Ticaret & Gıda : Turhan Sürücü-Mehmet Bollar
2. Organik Tarım & İTU : Aytaç Avcı & Turan AKIN
3. Enerji (Yenilenebilir Enerji) : Behzat Susamlı, Can Berk Koçer, Servet Akgün

19:30 Yemek

20.30 - II. OTURUM

Şirket Yapılanma tarzının belirlenmesi.

5. Yapılacak işlerin profesyonel ellerle yapılması için fizibilite çalışmasının yaptırılması, şirket veya şirketlerin kurulması ve bu süreçleri yönetecek 3 veya 5 kişilik komitenin belirlenmesi.
6. Kurulması düşünülen şirket ve/veya şirketlerin sektörlere göre sınıflandırılması. İlk etapta ön kayıt sistemine göre katılımcıların belirlenmesi. Hedeflenen süre içinde duyurulacak sermaye katkı paylarının tümünün ödenmesi.
7. Şirket idare merkezinin belirlenmesi, İstanbul, Ankara v.s.
8. Şirket ünvanı, yapısı, organizasyon şeması ve sermaye sisteminin kurgulanması
9. Yönetim Kuruluna seçilecek kişiler hakkında görüş alışverişinde bulunulması
10.Görevlendirilecek profesyonel yönetici adayları konusundaki önerilerin değerlendirilmesi

23:00 Serbest Zaman

II.Gün
III. OTURUM

08:00 Kahvaltı
09:00 - 11.00 Toplantı

11. Şirket katılımcılarının ve sermaye katkı paylarının belirlenmesi, ön kayıtların alınması
12. Şirket resmi kurucu ortaklarının belirlenmesi görüşmeleri
13. İkinci toplantı için yer zaman ve önerilerinin alınması
14. Öneri ve Temenniler

12:00 Vedalaşma

Saygılarımızla,

Kapadokya İş Toplantısı Tertip Komitesi
 

 

 
  Paylaş      
 

KAFİAD